TUYỂN TẬP SÁCH VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH 100 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO BÉ TRÊN 6 TUỔI

Bộ sưu tầm này tập trung vào những quyển sách 100 từ thiết yếu mà trẻ cần biết trước lớp 5. Nghệ thuật và hình ảnh đầy màu sắc minh họa hoạt động sống động, bao gồm thực hành đọc và viết, đọc hiểu, bài tập tư duy phản biện và câu đố chữ. Bao gồm các trang từ điển đặc biệt và các mẹo kỹ năng từ điển và các dấu trang đầy màu sắc với các mẹo xây dựng vốn từ vựng.

https://drive.google.com/drive/folders/1FPbgffad0jTBfYAxnwP_w2epre6B50m4?usp=sharing

Mỗi sách bài tập củng cố 100 từ mà trẻ cần biết – đồng thời giúp trẻ nắm vững khả năng hiểu, đánh vần, viết và cách sử dụng từng từ. Bao gồm:

  • Câu chuyện và câu điền vào chỗ trống
  • Câu đố chữ, trò chơi và câu đố
  • Những câu chuyện trình bày các từ trong ngữ cảnh
  • Hoạt động “Đoán chữ”
  • Hoạt động phân loại và sắp xếp từ
  • Thực hành sử dụng các dạng động từ bất quy tắc

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *