TEEN SOLUTIONS BOOK LATEST VERSION

Bộ sách Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh rất hay của Nhà Xuất Bản giáo dục uy tín Oxford University Press xuất bản. Rất thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 -12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2. Tuyển tập giúp học sinh phát triển đồng đều bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Cung cấp phương pháp học toàn diện hoàn toàn mới cũng như các bài học về kỹ năng từ. Cho phép học sinh thành thạo các kỹ năng chính, mở rộng vốn từ, giúp người giao tiếp tự tin.

Giáo trình gồm có 5 cấp bậc từ dễ đến khó:

ELEMENTARY

https://drive.google.com/drive/folders/1cK59SJ5FXLHBlCeIq5CJVUe5CyqMftQZ?usp=sharing

PRE INTERMEDIATE

https://drive.google.com/drive/folders/1vC1dKWxVhaeezWCoq3pb7TadodjRyyQ4?usp=sharing

INTERMEDIATE

https://drive.google.com/drive/folders/1DkweVlPyj2fbQUELwIfA3px8VPXQtQS0?usp=sharing

UPPER INTERMEDIATE

https://drive.google.com/drive/folders/1OY-7a5DU3n6f1pdl2UM5atwFvbbsCCo0?usp=sharing

ADVANCED

https://drive.google.com/drive/folders/1Tz9WXWSFmf8_dhkXS960YThq0D1IZOsk?usp=sharing

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *