Phạm Thị Vân Anh

CEO Phạm Thị Vân Anh - Đại diện của Việt Nam tham dự Global Business Group của Google tại Singapore

Vinh dự được là đại diện đầu tiên và duy nhất tham dự Global Business Group được Google tổ chức tại Singapore - Chị Phạm Thị Vân Anh - người phụ nữ bé nhỏ nhưng tràn đầy nghị lực!

4 years ago