Trải nghiệm

How to deal with "the student just wants to chat, doesn't want to learn grammar or new vocabulary"

There are some students who just wants to chat but you know he needs to improve his grammar, vocabulary and pronunciation.

Những lưu ý khi học tiếng Anh giao tiếp với giáo viên bản địa

Nếu bạn muốn có buổi học giao tiếp với giáo viên nước ngoài hiêu quả nhất, thì nhớ lưu ý 2 điều sau nhé.

4 years ago

[TV News] Phỏng vấn phụ huynh - chị Trần Thị Thanh Mai - mẹ bé Thân Thiết Danh

Có một thực tế rằng, việc quyết định cải thiện môi trường học tiếng Anh phần lớn đều chịu ảnh hưởng từ những người trong gia đình.

4 years ago